UGB Damen Shipyards

UGB Damen Shipyards

Op 22 november 2012 is er een gebruikersdag georganiseerd bij Damen Shipyard in Gorinchem.